Express vervoer
  • Uw zending wordt opgehaald op het door u bepaalde tijdstip
  • Wij brengen het onmiddellijk en rechtstreeks naar de bestemming.
  • Dit maakt alles snel én zorgt ervoor dat kostbare of breekbare goederen éénmaal geladen, niet meer verhandeld, geëtiketteerd of overgeladen worden.

Betrouwbare service:  We zorgen er steeds voor dat er een chauffeur bij u langskomst op het afgesproken uur.

Up-to-date wagenpark

VCV-vergunning:
      We b
eschikken over een internationale vervoersvergunning. Die is verplicht voor grensoverschrijdend vervoer en tevens voor zendingen boven 500 kg

24u/24u, 7/7

Oplossing van uw transportbehoeften: Van één omslag tot meerdere paletten

CMR verzekerde transporten binnen Europa
     
Alle transporten vallen onder de algemeen geldende Europese CMR-voorwaarden
     Extra verzekering voor een hogere terugbetaling van uw waardevolle goederen bij eventuele schade mogelijk.

Confirmatie van levering
     
Steeds bevestiging van aflevering van uw zending met naam van de ontvangende persoon via mail of telefoon